Les mer

Tuva Okkenhaug

Tjenestedesigner og forretningsutvikler

941 42 375

tuva@umble.no

Profilbilde av Tuva Okkenhaug

Tuva jobber som tjenstedesigner og prosjektleder i Umble og er utdannet ved NTNUs Entreprenørskole. Med bakgrunn både innen fysikk, forretningsutvikling og design, har Tuva en svært tverrfaglig profil.

Tuva har erfaring fra både investorselskapet CoFounder som forretningsutvikler, samt gründer og prosjektleder i Massflow. Som forretningsutvikler har Tuva erfaring med å både utforme nye og forbedre eksisterende forretningsideer. Tjenestene hun leverer inkluderer:

 • Vurdering av markedsmuligheter og posisjonering: Marked- og konkurrentanalyse for å vurdere muligheter og posisjonering.
 • Utvikle nye tjenester og produkter: Funksjonsprioritering, utviklingsplan og lanseringsstrategi ved utvikling av nye tjenester og produkter. Koordinere av hele teamet for å sørge for at de beveger seg i samme retning.
 • Hente og analysere brukerinnsikt: Intervjuer, spørreundersøkelser, brukertester og analyse av data fra brukere som kan brukes videre i utvikling av selskapet, tjenesten eller produktet.
 • Utforme forretningsplaner: Definering og konkretisering av forretningsplaner for nye og eksisterende løsninger.
 • Hente penger fra softfunding-ordninger: Prosjektdefinering og søknadsskriving til ulike softfunding-ordninger.

Roller og kompetanser

Programvare

Adobepakken

Figma

Microsoft

Canva

Notion

Squarespace

Metoder og verktøy

Design Sprint

Lean startup

Business model canvas

Co-creation

Kompetanseområder

Markedsundersøkelser

Strategi og utvikling

Brukerinnsikt

Prosjektledelse

Arbeidserfaring

Umble - Forretningsdesigner og prosjektleder

jan. 2022 –


I Umble hjelper Tuva bedrifter med å bygge produkter, forbedre kommunikasjon og finne muligheter for vekst. Hun har blant jobbet med å:

 • Utvikle markeføringsinnhold og strategi for Aker Brygge
 • Ressursplanlegging og kordinering mellom utviklere og designere
 • Planlegge og fasilitere workshops for 6AM, NTNU og Kvist
 • Bygge interne rutiner for å kunne håndtere flere prosjekter i Umble
 • Salgsansvarlig og kundehåndtering

Massflow

aug. 2020 – mar. 2022

Tuva er med-gründer og daglig leder i Massflow AS, et selskap som utvikler en digital markedsplass for anleggsmasser. Tuva har vært med fra forming av idé til utvikling og testing av produktet i markedet. I Massflow var Tuva ansvarlig for:

 • Administrativt arbeid: For å få utløp for sin ingeniørbakgrunn har Tuva hatt ansvar for alt administrativt arbeid som regnskap og økonomi.
 • Forretningsutvikling og strategisk arbeid: I Massflow jobbet Tuva med å forme en startegi for hvordan Massflow kunne lykkes med å introdusere et nytt produkt på markedet.
 • Personaloppfølging: Som daglig leder hadde Tuva ansvar for både å rekruttere og følge opp nye ansatte.
 • Produktutvikling: Det viktigste i en startup er å finne sin kundegruppe, forstå dem og lage løsninger som gir dem en økt verdi. I denne delen var Tuva ansvarlig for å hente inn informasjon og forstå kunden, før utviklingsteamet tok over å designe selve løsningen.
 • Kundeoppfølging: Tuva hadde ansvar for å følge opp både brukerne og kundene til løsningen.

CoFounder - KLP Trykktanken

aug. 2021 –

KLP Trykktanken er en intensiv utviklingsprosess for å kvalifisere og utvikle forretningsideer og investeringsmuligheter i tidlig fase. Som forretningsutvikler i CoFounder har Tuva som oppgave å vurdere hvilket caser KLP Trykktanken burde investere i. Arbeidsoppgavene har vært:

 • Fasilitering av teamet gjennom en trykktank.
 • Vurderer teamet og ideen som et investeringscase.
 • Utforme forretningsplaner

Mathilde Pilskog @kvinnehelse_fysio

aug. 2021 –

Tuva har jobbet tett med Mathilde Pilskog, mens hun har bygget opp instagramprofilen sin fra 0 til 3900 følgere på kort tid. Profilen fremmer Mathilde som fysioterapaut, og deler informasjon om mange ulike deler av kvinnehelse. Tuva sin hovedoppgave har vært å designe instagraminnlegg, og hjelpe til å lage en god strategi for profilen og bedriften.

Spark*

aug. 2020 – mai 2021

I Spark* NTNU var Tuva veileder for ulike studentbedrifter. Veiledningen forgikk over tid, og Tuva fikk følge tre studentbedrifter fra oppstart til første prototype og første salg.

Utdanning og annen formell kompetanse

Årsstudium. Design og kommunikasjon i digitale medier

OsloMet · aug. 2021 – jun. 2023

M.Sc. NTNUs Entreprenørskole

NTNU Gløshaugen · aug. 2019 – jun. 2021

B.Sc. Energi og miljøfysikk

NMBU · aug. 2016 – jun. 2019

Mine foredrag & kurs

Hvordan komme i gang med forretningsideen sin?

BI "Intro til Entreprenørskap" · okt. 2021

For studentene som tar emnet "Intro til Entreprenørskap" på BI holdt Tuva er foredrag som fokuserte på hvordan man skal begynne å jobbe med en forretningsidé. Målet var å gi studentene verktøy og metoder for hvordan man starter jobben med en ny forretningsidé.

6AM Accelerator Program

6AM · okt. 2021

Med startupen Massflow deltok Tuva på 6AM sitt akeleratorprogram. Programmet tok for seg flere elemeter innen forretningsutvikling, og hva som er viktig å fokusere på i overgangen fra startup til scale up.

Veien til en grønn idé

StartNTNU · sep. 2020

Tuva holdt et fordrag for studentorgansiasjonen StartNTNU på seminaret Gren. Der fortalt vi om hvordan vi fant ideen bak Massflow, og hvordan det er å jobbe med en grønn idé. Formålet var å inspirere studenter til å ville drive med grønt entreprenørskap.

Koble

Innovasjonsmiljøet på NTNU · mar. 2022

Tuva utformet og arrangerte en case-workshop for innovasjonsmiljøet på NTNU. Hensikten var å la alle de seks ulike studentorganisasjonene i miljøet bli litt bedre kjent. Workshopen var iterativ og avsluttet med en pitche-konkurranse.

/