Les mer

Tobias Wulvik

Styremedlem

472 44 448

tobias@umble.no

Profilbilde av Tobias Wulvik

Tobias er utdannet interaksjon- og tjenestedesigner og har lang erfaring med produktutvikling hvor han har både jobbet som designer og utvikler. Med bakgrunn som interaksjonsdesigner og front-end-utvikler, er veien fra ide til fungerende prototype ofte svært kort. I bunn ligger også en sterk forståelse for bearbeiding og kartleggelse av brukerinnsikt og utforming av lett anvendbare designsystemer. I prosjekter for Way Trafikkskole, Oslobukta og Spond, har Tobias operert som en bro mellom utviklerne og designerne. Dette gjør han ved å prioritere funksjonaliteter, sørge for at ting implementert riktig og ansvarlig for å fylle produktene med så mye glede som mulig.

Roller og kompetanser

User Experience (UX) Design

Brukerinnsikt

Workshopfasilitering

Prototyping (Wireframing)

Dybdeintervjuer

Brukbarhetstesting

User Interface (UI) Design

WCAG 2.0

Responsivt webdesign

Designsystem

Utvikling

Javascript (ES6)

HTML

CSS

SCSS

Tailwind CSS

Vue

React

Gatsby

Next.js

Sanity

Hubspot CMS

Programvare

Figjam

Miro

Figma

Adobepakken

Arbeidserfaring

Umble

jan. 2020 –

Tobias med-gründet Umble i 2020, et designbyrå som kombinerer designmetodikk og entrepenørskap. Siden har Umble jobbet med store kunder som DNB, TRY, NTNU og Norkart. De har også hjulpet noen av Norges fremste oppstartselskaper som Spond, Folkeinvest, Diffia og Ignite Procurement med produktutvikling og merkevare. I tillegg til å levere på prosjektene, har Tobias vært ansvarlig for:

 • Sette opp utviklerteamet i Umble: Til tross for å være en UX-designer, har Tobias brukt fritiden og deltidsjobber til å lære seg frontendutvikling. De første 1,5 året jobbet Tobias som eneste utvikler i Umble hvor han har utviklet nettsider for DNB, NTNU og Oslobukta. Senere har Tobias ledet arbeidet for å ansette flere utviklere inn i Umble.
 • Rekruttering: Umble har store vekstambisjoner. Siden oppstart har Umble vokst fra å være et lite team med designere, til nå å ha både utviklere, forretningsutviklere, illustratører og HR. I rekrutteringsprosessen har Tobias vært ansvarlig for å holde fagintervju og onboarde de nyansatte.
 • Administrativt arbeid: Med et eget firma følger det med en del administrative oppgaver. Tobias har hatt ansvar for å følge opp regnskapet og den økonomiske planleggingen til bedriften.

Iterate

jul. 2019 – aug. 2019

Sommeren 2019 jobbet Tobias som designintern hos Iterate i Oslo. I løpet av sommeren videreutviklet Tobias i et team med to andre utviklere, en applikasjon som ga osloborgere oversikt over alle spiselige vekster i Oslo by. Arbeidsoppgavene inkluderte intervjuer med brukere, brukertester, UI-design i Figma og frontend-utvikling i React.

Hoopit

jun. 2018 – jan. 2019

Hoopit er utviklet for å skape en enklere, morsommere og mer håndterbar dag for de som er en del av idrettslag. Tobias jobbet som designer med et internasjonalt team av designere og utviklere stasjonert i Trondheim, Ukraina og India.

Noen av arbeidsoppgavene:

 • Samle inn data på målgruppen gjennom intervjuer og workshops
 • Analysere målgruppen basert på innhentet innsikt
 • Utvikle nye, og raffinere eksisterende konsepter
 • Prototyping av alle deler av mobil- og web-applikasjonen
 • Brukertesting
 • Utforme et designsystem tilpasset app og web

Utdanning og annen formell kompetanse

M.Sc. Student, Industriell design

NTNU Gløshaugen · aug. 2016 – jun. 2021

M.Sc. Student, Produktutvikling og produksjon

NTNU Gløshaugen · aug. 2015 – jun. 2016

Prosjekterfaringer

Tvinn - Produktutvikling

jan. 2023 – mar. 2023

Tvinn er i en fase hvor de potensielt er den eneste på markedet som tilbyr en løsning for å bruke ombruksmaterialer i byggeprosjekter. For å komme first-to-market, samarbeider Tvinn med Umble utvikle deres første MVP.

NBBL • Digitalisering av boligvennlighetskåring

jan. 2023 – mar. 2023

NBBL lanserte i 2022 en digital rangering av norske kommuner etter hvor gode de er til å fremme boligbygging. Den har store mangler i tilknytning til NBBL sin grafiske profil og har vist seg vanskelig å ta i bruk for målgruppen. NBBL ønsker derfor en ny digital løsning for deres boligvennlighetskåring.

Designe og utvikle signup og nettside for Naer

nov. 2022 – jan. 2023

Naer hadde fått sin første store investering og var klar til å skalere brukerbasen sin. Før dette prosjektet hadde de manuelt godkjent nye organisasjoner og lagt dem direkte inn i databasen. Derfor var det på tide å sette opp en mer automatisk flyt for å onboarde nye brukere.

I tillegg hadde Naer fått en oppdatert merkevare av Umble som skulle digitaliseres i en ny nettside. Prosjektet inneholdt også utvikling av CMS og frontend til naer.io

Way • UX designer i app- og webteamet

mar. 2022 – sep. 2023

Way driver trafikkskole med simulatorer. Dette krever et administrasjonssystem som tar seg av booking, dokumentasjon av læreplansmål, betaling o.l. Jeg ble leid inn som UX designer for å gjøre videreutvikling og forbedre brukbarheten på den eksisterende løsningen deres. Jeg arbeidet som en del av teamet fra april til september.

UX Norge

feb. 2022 – mai 2022

UX Norge startet som et community for UX-designere i Norge først og fremst på Slack. Da UX Norge spurte om noen var villige til å lage nettavis for dem, hoppet Umble på ballen. Fra februar 2022 til mai jobbet vi frivillig med å utvikle en ny merkevare og nettavis.

Ignite Procurement - Merkevare og nettside

des. 2021 – jan. 2022

Som et av Norges fremste tech-scaleups, hadde Ignite Procurement store ambisjoner om å vokse globalt. Med det hadde de et behov for å tydeliggjøre verdiforslaget sitt, skape en enklere navigasjonsstruktur på nettsiden og en ny identitet.

Tobias sine arbeidsoppgaver i dette prosjektet har vært å:

 • Sette opp en nettsidestruktur som tok høyde for det nye innholdet deres på siden.
 • Lage et modulbasert design som kan skaleres på tvers av mange ulike sider.
 • Bidra på utviklingen av visuelle elementer, og animeringen av disse.
 • Kode opp designet i Hubspot CMS.

Massflow • Markedsplass for restmaterialer

okt. 2021 – des. 2021

Massflow er en digital markedsplass for restmaterialer i byggemarkedet. Markedsplassen gir brukerne med materialbehov en fullstendig oversikt over nærliggende prosjekter med tilhørende restmateriell. Brukere med restmateriell kan enkelt registrere hvilke materialer de trenger i systemet, finne match og gjøre avtale om å anskaffe materialene. Umble har vært med Massflow i reisen fra idé til første pilotprosjekt og bistått med vår kompetanse innen designdreven innovasjon og UX/UI-design.


Tobias har bidratt i fagfeltene UI, UX, forretnignsdesign og utvikling:

 • Han har gjennomført de første intervjuene med brukere og gjennom Business model canvas, lean canvas og workshops, hjulpet Massflow sette retningen for hvilke brukerbehov Massflow kunne løse for å lykkes i markedet.
 • Med en idé om hvordan plattformen kunne være, hjalp Tobias Massflow designe opp de første mockupsene av plattformen som Massflow kunne ta med i presentasjoner til potensielle kunder og investorer.
 • Så snart Massflow hadde bekreftet at markedet eksisterte, utviklet Tobias i samarbeid med Massflows eget utviklerteam en første MVP i React, Tailwind CSS og Sanity klar til å brukes i det første betalende pilotprosjektet.

Spond

sep. 2021 – des. 2021

Med over 1.000.000 brukere verden over, gjør Spond det enkelt å organisere idrett. Med store vekstambisjoner var det viktig å skape en friksjonsfri onboarding-opplevelse.

Tobias jobbet som UX-designer for å forbedre onboarding-opplevelsen. Hovedparten av oppgavene dreide seg om:

 • Å kartlegge den eksisterende onboarding-funnelen. Finne alle veiene inn i produktet.
 • Finne brukbarhetsproblemer gjennom brukertesting med nordmenn, briter og amerikanere.
 • Utvikle en ny onboardingsflyt for app og web som tok høyde for det komplekse produktet Spond er i dag, samt løste problemene avdekket i brukbarhetstestene
 • Brukbarhetsteste det nye designet.

Way • Visualisere et AI

jun. 2021 – okt. 2021

Way digitaliserer trafikkopplæringen gjennom bruk av simulatorbaserte kjøretimer. Ved hjelp av et selvutviklet AI, blir kjøredata fra simulatoren omgjort til en poengsum fra 0-100 som viser hvor godt eleven mestrer ulike kategorier. I dette prosjektet utviklet Umble et grensesnitt som gjorde denne kompliserte dataen om til forståelig data som kan hjelpe trafikklærere i sin vurdering av eleven. I tillegg oppdaterte vi mobilappen som elevene bruker.

Tobias sine hovedoppgaver var:

 • Utvikle en Single page application i Vue 3.
 • Prosessere rådataen fra AIet (Bayesian network) til presentabel data.

Way • Visualisere kjøredata fra simulatoren

mai 2021 – jul. 2021

Way digitaliserer trafikkopplæringen gjennom bruk av simulatorbaserte kjøretimer. Simulatoren genererer store mengder data om kjøringen til eleven, bl.a. fart, bremsing, blinklys, passerte skilt og gir. Umble utviklet visualiseringen av denne datastrømmen slik at trafikklærere kjapt kunne forstå situasjonen i elevens bil og gi ev. råd.

Tobias jobbet med:

 • Å intervjue trafikklærere for å forstå hvilken informasjon de bruker for å evaluere hvor godt eleven kjører.
 • Bruke best practices innen informasjonsvisualisering for å designe grafer.
 • Kode opp datavisualiseringen i Unity.

Cohere • VR workshops

jan. 2021 – jun. 2021

Cohere var masteroppgaven til Tobias Wulvik, Sondre Kvam og Andreas Ore Larsen. Kort oppsummert er Cohere en VR-applikasjon der folk kan samles i workshops og samarbeide uansett hvor hver og en befinner seg. I dag er masteroppgaven videreutviklet til en oppstart med samme navn.

Hjemmesiden deres: Cohere.fun

Tobias sine hovedoppgaver var:

 • Å flytte UX-designet fra 2D til 3D gjør at mange av standardene man er vante til å bruke, ikke lenger gjelder. Derfor ble "naturlige" interaksjoner som å trykke på store knapper og skalere post-its med store armbevegelser utforsket.
 • Utviklet programvaren Cohere fra scratch i Unity. Dette gjorde at prosjektet alltid kunne teste ut de nye interaksjonene i et VR-headset.
 • Implementerte multiplayer i VR og lanserte programvaren i Oculus Store slik at Cohere's kunder kunne gjennomføre workshops.
 • Fasiliterte og observerte workshops i VR med brukere fra Sbanken, Trønderenergi, Jotun, Posten og Schibsted. Funnene fra disse 21 workshopsene validerte hvor godt de nye interaksjonene fungerte, og hvilke funksjoner som manglet for å kunne dekke folks behov i virtuelle workshops.

Progit • Strategi, merkevare og nettside

okt. 2020 – des. 2020

I et overfylt landskap med mange IT-konsulentbedrifter, hadde Progit et sterkt behov for å skille seg ut fra mengden om de ønsket å tiltrekke seg de klokeste hodene. Arbeidet resulterte i over 10x antall søkere året etter.

Tobias utviklet den nye nettsiden progit.no med Gatsby og Sanity. Her brukte han litt ekstra tid på den kreative siden av kodingen. Dette kan man se i planter som vokser i titlene, og planter som gror ut av footeren når man trykker på skjermen.

Les mer om prosjektet her.

Folkeinvest

jun. 2020 – aug. 2020

Folkeinvest ønsker å gjøre det lettere for folk å investere i tidligfasebedrifter. Umble gjennomførte et innsiktsprosjekt for å undersøke markedspotensialet ved å utvide med en mobilapplikasjon.

Tobias hadde ansvar for:

 • Tolke og oversette kvantitativ data fra Folkeinvest-platformen til resten av teamet
 • Kode og implementere prototyper for å avkrefte/bekrefte hypoteser
 • Utforme et komponentbibliotek for mobilapplikasjonen

Kronprinsparets fond • Nytt digitalt uttrykk og nettside

apr. 2020 – jun. 2020

Kronprinsparets Fond vil bidra til å fange opp unge mennesker som risikerer å falle utenfor. Dette gjør de ved å samarbeide og støtte prosjekter som gir unge nye arenaer for å lykkes. Umble designet og utviklet den nye nettsiden kronprinsparetsfond.no med fokus på enkel navigasjon og universell utforming.

Tobias jobbet både som designer og utvikler i dette prosjektet. UX-kompetansen kom også til god nytte i oppsettet av CMS-et i Sanity. Der ble det fokus på en struktur som var enkel for de ansatte å navigere seg i, og som tillot nettsiden å skalere over tid.

Les mer om prosjektet her.

Oslobukta

jan. 2020 – mar. 2020

Barcode, Munch Brygge, Bispevika og Sørenga slår seg sammen og blir til Oslobukta. Umble utviklet en ny nettside og digital identitet for Oslos nye møteplass.

Tobias var ansvarlig for:

 • Fasilitering av workshops med sluttbrukere og ansatte i Oslobukta
 • Utforme brukergrensesnitt og nettsidestruktur
 • Bygge en fleksibel platform som skulle være lett for kunden å vedlikeholde og oppdatere med nytt innhold

Les mer om prosjektet her

Mine foredrag & kurs

Hvordan organisere kreative hoder

Busy Frokostforedrag · nov. 2021

I frokostseminaret til Busy høsten 2021,´ holdt Tobias som et foredrag om hvordan vi i Umble har brukt verktøy for å organisere vårt unge konsulentselskap. Og spesielt hvordan vi har tatt høyde for å være et kreativt selskap hvor alt for mange strukturer kan være til hinder for de mest kreative folkene, og resultatene.

Hvordan gjøre onboarding av nye brukere

Digs i Trondheim · okt. 2021

Tobias holdt et foredrag om strategier for god onboarding av nye brukere. Temaene var blant annet: Hvordan spisse brukerinnsikt inn mot å avdekke onboardingsproblemer, kartlegge sin egen onboarding og typiske UI-komponenter som kan hjelpe nye brukere forstå produktet ditt. Deltakerne var andre designere og nysgjerrige på Digs i Trondheim.

Designmetodikk i innovasjonsprosesser

NTE · okt. 2021

Bao og Tobias gjennomførte et kurs for NTE, hvor han gjennomgikk hvordan Umble bruker designmetodikk i innovasjonsprosesser. I tillegg til praktiske tips knyttet til Figma. Målet var at NTE sine ansatte skulle være i stand til gjennomføre designprosesser og samarbeide i Figma på egenhånd.

Workshopfasilitering

Junior Consulting (NTNU) · okt. 2021

Tobias holdt kurs for Junior Consulting i workshop-fasilitering. Temaene var workshop-prinsipper, hvordan planlegge workshops, fasiliteringstriks og workshop-metoder.

Designsystemer i Figma

NTNU · okt. 2020

Bao og Tobias i Umble gjennomførte et figmakurs for designstudentene på Institutt for Design på NTNU. Det ble lagt fokus på:

 • Hvordan bygge komponenter i Figma
 • Tilpass designsystemet til problemet som skal løses
 • Hvordan samarbeide med utviklere for å forsikre god implementasjon
/