Les mer

Magnus Lie Fridheim

Daglig leder & Designer

402 31 465

magnus@umble.no

Profilbilde av Magnus Lie Fridheim

Magnus er utdannet interaksjon- og tjenestedesigner og har erfaring med produktutvikling hvor han har både jobbet som designer og prosjektleder. Å jobbe med- og opp mot mennesker gjennom intervjuer, workshoper og observasjon skaffer han seg innsikten han trenger for å kartlegge og analysere behov og utfordringer. Dette skaper resultater gjennom jordnære, ambisiøse og testbare konsepter – alltid med fokus på å sy glede inn i produktene han jobber med.

Når konseptet er validert og klart for å utvikles er Magnus opptatt av god dokumentasjon og prosess i kraft av intuituve wireframes og prototyper basert på et velsmurt designsystem med høyt fokus på universell utforming og skalerbarhet.

Roller og kompetanser

Kompetanseområder

Brukerinnsikt

Prosjektledelse

User Experience (UX) Design

Workshopfasilitering

Prototyping (Wireframing)

Brukbarhetstesting

Brukerinnsikt

Dybdeintervjuer

Metoder og verktøy

Design Sprint

Co-creation

User Interface (UI) Design

Designsystem

WCAG 2.0

Responsivt webdesign

Programvare

Figma

Figjam

Miro

Notion

Adobepakken

Arbeidserfaring

Umble

jan. 2022 –

Magnus med-gründet Umble i 2019, et designbyrå som kombinerer designmetodikk og entrepenørskap. Siden har Umble jobbet med store kunder som DNB, TRY, NTNU og Norkart. De har også hjulpet noen av Norges fremste oppstartselskaper som Spond, Folkeinvest, Diffia og Ignite Procurement med produktutvikling og merkevare. I tillegg til å levere på prosjektene, har Magnus vært ansvarlig for:

 • Daglig drift og juridisk: Gjennom sin rolle som daglig leder og tidligere stydreleder har Magnus hatt ansvaret for kontrakter, avtaler og frister. Blandt annet en aksjonæravtale som skal gjøre det enkelt for ansatte å sette seg inn i og ta del av. Magnus er også personalansvarlig i Umble.
 • Rekruttering: Umble har store vekstambisjoner. Siden oppstart har Umble vokst fra å være et lite team med designere, til nå å ha både utviklere, forretningsutviklere, illustratører og HR. I rekrutteringsprosessen har Magnus bistått i å oppsøke gode kandidater, holde fagintervju og onboarde nye ansatte.

Forte Digital

jun. 2020 – aug. 2020

Sommeren 2020 jobbet Magnus som UX-designer i Forte Digital i Oslo, der han i et team på 6 utviklet et konsept for NorgesGruppen. Prosjektet er taushetsbelagt.

Noen av arbeidsoppgavene:

 • Fasilitering av workshops for teamet
 • Intervjuer med sluttbrukere
 • Lede arbeidet med å analysere innsikten
 • Prototyping og testing av konsepter
 • Utforme et enkelt komponentbibliotek og visuell identitet

Hoopit

jan. 2018 – nov. 2019

Hoopit er utviklet for å skape en enklere, morsommere og mer håndterbar dag for de som er en del av idrettslag. Magnus jobbet som designer med et internasjonalt team av designere og utviklere stasjonert i Trondheim, Ukraina og India.

Noen av arbeidsoppgavene:

 • Samle inn data på målgruppen gjennom intervjuer og workshops
 • Analysere målgruppen basert på innhentet innsikt
 • Utvikle nye, og raffinere eksisterende konsepter
 • Prototyping av alle deler av mobil- og web-applikasjonen
 • Brukertesting
 • Utforme et designsystem tilpasset app og web

Utdanning og annen formell kompetanse

M.Sc. Student, Industriell design

NTNU Gløshaugen · aug. 2016 – jun. 2022

M.Sc. Student, Kommunikasjonsteknologi

NTNU Gløshaugen · aug. 2014 – jun. 2016

Prosjekterfaringer

App for BBL Pivotal

aug. 2022 – des. 2022

Er det mulig å skape sosiale nabolag som fremmer samarbeid og hjelpsomhet? Hos BBL Pivotal designet Magnus en tjeneste med formål om å styrke samholdet og delingskulturen i nabolaget, og å knytte sammen naboer med lignende interesser og behov.

Magnus var ansvarlig for:

 • Eneste designer på teamet
 • Sette opp et designsystem
 • Design av mobil- og webapp
 • Fasilitere workshop og brukertesting med produktteam og kunder

Nettside for Akerbrygge

jul. 2022 – sep. 2023

Aker Brygge hadde behov for en ny nettside som bedre reflekterer deres oppdaterte merkevare, og er enkel å vedlikeholde. Umble designet og bygget en ny nettside for Akerbrygge.

Magnus var ansvarlig for:

 • Prosjektleder
 • Design

Diffia • Nimble

des. 2021 – jun. 2022

Nimble er en app for sykehusansatte og pasienter som forenkler kommunikasjon, journalføring, oppfølging og innhenting av viktige opplysninger. Med Nimble får helsepersonell nye muligheter til å samhandle med pasienter på, enten de er på sykehuset eller under hjemmeoppfølging.

Magnus var ansvarlig for:

 • Lage et designsystem med stort fokus på universell utforming og skalerbarhet
 • Oppdatere alt UI i appene
 • Invtervjue og fasilitere workshops
 • Bistå i strategiarbeid og prioritere ny funksjonalitet
 • Oppdatere og brukerteste ny funksjonalitet

Les mer om prosjektet her

Arbeidstilsynet • Arbeidsmiljøhjelpen

okt. 2021 – des. 2021

Arbeidsmiljøhjelpen er et verktøy for utvikling og forbedring av arbeidsmiljøet. Gjennom diskusjons- og refleksjonsoppgaver leder verktøyet brukerne gjennom arbeidet med å finne ut hva som er bra i arbeidsmiljøet deres, og hva som bør forbedres. Ved hjelp av verktøyet får brukerne utviklet en handlingsplan for utvikling av eget arbeidsmiljø.

I forbindelse med utviklingen av verktøyet, som er tilpasset ulike bransjer, trengte de hjelp med brukertesting og analysere resultatet av testene. Hovedfokuset lå i hvor vidt tematikken traff de ulike bransjene, i tillegg til navigasjon og opplevelsen av verktøyet.

Magnus var ansvarlig for:

 • Være testleder i prosjektet
 • Sette opp en plan for testingen
 • Brukerteste opp mot 30 ansatte i ulike bransjer
 • Analysere og presentere funnene for å bistå videre arbeid

Kvist designsystem

okt. 2021 – okt. 2021

Kvist hjelper miljøambisiøse entreprenører å utøve effektiv og oversiktlig miljøledelse. Dette innebærer:

- Oversikt og progresjon
- Dokumentasjon
- Samhandling
- Revisjon og QA
- Rapportering til byggherre

Magnus var ansvarlig for:

 • Å bygge et designsystem for Kvist init basert på eksisterende merkevare utviklet av Nice Industridesign
 • Oppdatere UI på eksisterende skisser

Les mer om prosjektet her

Way • Visualisere et AI

jun. 2021 – okt. 2021

Way digitaliserer trafikkopplæringen gjennom bruk av simulatorbaserte kjøretimer. Ved hjelp av et selvutviklet AI, blir kjøredata fra simulatoren omgjort til en poengsum fra 0-100 som viser hvor godt eleven mestrer ulike kategorier. I dette prosjektet utviklet Umble et grensesnitt som gjorde denne kompliserte dataen om til forståelig data som kan hjelpe trafikklærere i sin vurdering av eleven. I tillegg oppdaterte vi mobilappen som elevene bruker.

Magnus var ansvarlig for:

 • Intervjuer av kjørelærere for å kartlegge motivasjoner og bruksmønstre
 • Prioritere funksjonalitet basert på innhentet innsikt
 • Bygge og designe prototyper for å bekrefte/avkrefte hypoteser gjennom tester
 • Levere design til en fungerende webapp for videre testing, samt et komponentbibliotek som bygget videre på en eksisterende visuell profil.
 • Overordnet ansvar for en sommerstudent som deltok i dette prosjektet.
 • Designsystem og nytt UI for elev-appen.

Aker Brygge • Digital merkevare

feb. 2021 – apr. 2021

Aker Brygge ønsket en forent merkevare på tvers av sine digitale flater, basert på en felles forståelse hos de som kommuniserer livet på brygga.

Vi utarbeidet en digital merkevarehåndbok med retningslinjer og malverk for intern og ekstern bruk, basert på workshops og en tett dialog med de involverte. Håndboken forklarer strategien og visjonen som ligger til grunn for merkevaren, hva innhold skal formidle og hvordan det skal utformes.

Magnus var ansvarlig for:

 • Ansvar for fremdrift og dialog med kunde
 • Ledet workshops med samarbeidspartnere til Aker Brygge
 • Utforme strategien og visjonen for merkevaren sammen med kunde
 • Utforme fargesystem og konsepter for visuell identitet basert på visjonen
 • Sette opp et system for produksjonsklare elementer i Canva.

Kronprinsparets fond • Flytprogrammet

okt. 2020 – des. 2020

Flyt er et program initiert av Kronprinsparets fond for å hjelpe ungdom i overgangen til videregående skole. De samler ungdom med ulike egenskaper, interesser og erfaringer for aktiviteter og samlinger.

Vi utviklet en nettside som gjør det enkelt for folk over hele landet å finne relevant informasjon om Flyt knyttet opp mot deres hjemsted.

Magnus var ansvarlig for:

 • Intervjuer av ansvarlige i Kronprinsparets fond
 • Design og testing av nettside og digital identitet

Folkeinvest

jun. 2020 – aug. 2020

Folkeinvest ønsker å gjøre det lettere for folk å investere i tidligfasebedrifter. Umble gjennomførte et innsiktsprosjekt for å undersøke markedspotensialet ved å utvide med en mobilapplikasjon.

Magnus var ansvarlig for:

 • Intervjuer med brukere for å kartlegge motivasjoner og bruksmønstre
 • Workshops med kunde for å forstå deres behov
 • Kartlegge brukerreiser
 • Designe prototyper for en mobilapplikasjon, og teste disse på brukere

Innsiktsprosjektet resulterte i en søknad til Innovasjon Norge der Folkeinvest fikk innvilget støtte for å utvikle applikasjonen.

Oslobukta

jan. 2020 – mar. 2020

Barcode, Munch Brygge, Bispevika og Sørenga slår seg sammen og blir til Oslobukta. Umble utviklet en ny nettside og digital identitet for Oslos nye møteplass.

Magnus var ansvarlig for:

 • Delta på workshops med sluttbrukere og ansatte i Oslobukta
 • Utforme brukergrensesnitt og nettsidestruktur
 • Brukertesting av nettsidestruktur

Les mer om prosjektet her

/