Les mer

Aswin Nalliah

Utvikler

90819884

aswin@umble.no

Profilbilde av Aswin Nalliah

Aswin jobber som fullstack-utvikler i Umble. I Umble veksler han mellom å bygge raske prototyper for å teste nye konsepter og fullverdige produkter.

Han har 2 års+ erfaring, og har bygget nettsider for kunder som NTNU, Ignite Procurement og Oslobukta (React + Sanity). Videre har han jobbet med trafikksimulatoren for Way Traffikkskole (C#), og har bygget en markedsplass for ombruksmaterialer for Tvinn (.NET og Azure).

Roller og kompetanser

Utvikling

Next.js

Gatsby

Sanity

Hubspot CMS

React

Javascript (ES6)

CSS

SCSS

HTML

Java

Python

SQL

C/C++

C#

.net

Kotlin

User Interface (UI) Design

Responsivt webdesign

Programvare

Figma

Git

Unity

Emotion TypeScript

Software engineering

Databaser

Webutvikling

Spillutvikling

Algoritmer og datastrukturer

Kunstig Intelligens og maskinlæring

Testing av programvare

Metoder i systemutvikling

Nettverk

Datamaskinarkitektur

Azure

Arbeidserfaring

Umble - Fullstack utvikler

jul. 2021 –

Umble er et designbyrå som kombinerer desigmetodikk og entrepenørskap for å bygge produkter som treffer. Aswin har jobbet som fullstack-utvikler og har vært tech-ansvarlig for kunder som NTNU og Ignite Procurement. I Umble har Aswin ansvar for å:

 • Bygge opp tech-miljøet i Umble. Dette gjennom å være holde seg oppdatert og anbefale teknologi som kan være aktuelle i prosjekter.
 • Sørge for god hand-over mellom designere og utviklere: Aswin har vært ansvarlig for implementering av brukergrensesnitt. En sentral oppgave har derfor vært å avklare med designerne i Umble, for å forsikre at det blir implementert på riktig måte. Aswin har også i flere tilfeller måtte tatt på seg rollen som designer i prosjekter.
 • Levere på utvikling: Hvert prosjekt medbringer ny teknologi og utfordringer. Aswin har i de fleste tilfeller måtte sette seg inn i ny teknologi raskt for å kunne levere på prosjektet innen budsjett og tidsrammene.

HISP India

aug. 2020 –

HISP India utvikler og vedlikeholder helseinformasjonssystemer India. Siden Covid-19 har systemet slitt spesielt med treghet og lange køer. Dette har vært kritisk, da for at helsevesenet skal gjøre best mulig avgjørelse trenger de rask og pålitelig data. Aswin jobbet tett med teamet i India for å optimalisere databasen. Sentrale oppgaver var:

 • Optimalisere databaser.
 • Optimalisere database-spørringer.
 • Vedlikeholde databaser.

UIO - Foreleser og gruppelærer

aug. 2017 – mai 2020

Aswin jobbet som gruppelærer og fordragsholder på UiO i fagene objektorientert programmering, algoritmer og datastrukturer og Introduksjon til objektorientert programmering. Viktig var det å formidle komplekse problemer på en enkel måte til studentene. Han “live”-kodet foran 50+ studenter hver måned.

Utdanning og annen formell kompetanse

M.Sc. Student, Informatikk: programmering og systemarkitektur

UIO, Oslo · aug. 2016 –

Prosjekterfaringer

Tvinn - Produktutvikling

jan. 2023 – mar. 2026

Vriml er i en fase hvor de potensielt er den eneste på markedet som tilbyr en løsning for å bruke ombruksmaterialer i byggeprosjekter. For å komme first-to-market, samarbeider Tvinn med Umble utvikle deres første MVP.

I dette prosjektet har Aswin hatt ansvaret for å utvikle back-end-delen og programmere front-end på web-appen. Back-enden måtte håndtere ulike klienter (plug-in og web-app) og være skalerbar når kompleksiteten og antallet brukere øker. Derfor ble Azure valgt som hostingtjeneste og Django som Rest API.

Som et oppstartsselskap var mange av utfordringene å prioritere riktig funksjonaliteter. Her jobbet Aswin tett sammen med grunnleggerteamet og designere i Umble for å sikre at prosjektet kunne gjennomføres innenfor budsjettrammene. Aswin hadde ansvaret for å scope den tekniske delen av prosjektet. Viktige valg som ble gjort var:

 • Å bygge løsningen som en web-app (Next.js)
 • Opprette en onboardingssprosess for selgere som var enkel å forstå, men som kunne skaleres når produktet vokser
 • Jobbe tett sammen med den nåværende CTO for å sikre god overføring av erfaring under og etter prosjektet er ferdig.

Off Piste - Reiseplanlegger

mar. 2022 –

Off-Pist hadde som mål å lage en reiseplanlegger for sine kunder. I stedet for å putte data manuelt inn i excel sheets og Power Points, bygges nå en felles løsning. Visuelt! Bra samarbeid

Off-Pist tilbyr ekstraordinere reiseopplevelser for sine kunder. Men med over 1000+ opplevelser fordelt utover excel sheets og power points, er det ekstremt tidkrevende å sette sammen et reiseprogram.

Sammen med et team av en designer og utvikler har de bygd opp utvikle en løsning som skal gjøre denne prosessen mer effektiv, og presentere tilbudene på en visuell måte.

Web-appen ble bygget med NextJS og Emotion/CSS ble brukt for styling. Sanity ble valgt som CMS, da den hadde en innebygde funksjoner som gjorde det mulig å sette opp en MVP raskt og teste med kunden. På grunn av begrenset tid og budsjett brukte teamet User Stories for scope produktet og prioritere kun de viktigste funksjonalitetene. Videre hadde Aswin ansvar for å å implementere innlogging, lagring og håndtering av brukerdata, sette opp struktur og schemas for cms-et, og til slutt bygge web-appen.


Ignite Procurement - Merkevare og nettside

des. 2021 – jan. 2022

Som et av Norges fremste tech-scaleups, hadde Ignite Procurement store ambisjoner om å vokse globalt. Med det hadde de et behov for å tydeliggjøre verdiforslaget sitt, skape en enklere navigasjonsstruktur på nettsiden og en ny identitet.

Aswin hadde ansvar for implementering og back-end. Sentrale oppgaver i prosjektet var:

 • Bygge en nettside som var enkel å oppdatere i Hubspot
 • Kordinere fremdrift og oppgaver med utvikler og markedsføringsteamet i Ignite
 • Migrere data fra gammel nettside til ny:
 • Implementere design

Se nettsiden her

Midnattsol - Tech ansvarlig

aug. 2021 –

Sametinget ønsket å fremme samisk kultur gjennom spill. Umbles mål var å fortelle en moderne samisk historie, og samtidig lage et spill som var tilgjengelig for så mange som mulig.

Aswin kom tidlig inn i prosjektet og utviklet den første MVPen. Budsjettet var begrenset i denne fasen. En stor utfordring ble derfor å finne løsninger som kunne formidle konseptet på en god måte, men fortsatt ligge innenfor budsjett og tidsrammene. Avgjørelser som ble gjort var:

 • Ta i bruk Unity Assets for å spare tid
 • Lage komponenter som enkelt kunne gjenbrukes
 • Lage komponenter som tillot designerne i teamet å bygge kapitler på egen hånd. Dette reduserte tiden brukt på utvikling betraktelig.

Etter at prosjektet fikk funding jobbet Aswin som tech lead. Sentrale oppgaver var da:

 • Koordinere og onboarde nytt utviklerteam. Da utviklerteamet kun bestod av 3 medlemmer, holdt det med standups hver morgen for å orientere teamet. Større utfordringer var knyttet til å forventingsstyre Produsent for hva som var mulig å bygge i Unity basert på tid og budsjett.
 • Valg av tech-stack (Unity) og systemarkitektur. Valget landet på Unity da spillmotoren var godt dokumentert og optimalisert for ulike mobil-operativsystem
 • Tilpasse spillet til ulike skjermstørrelser  og fikse bugs.

Link for Midnattsol trailer: https://vimeo.com/748805468

Way Trafikkskole • Visualisere kjøredata fra simulatoren

mai 2021 – jul. 2021

Way digitaliserer trafikkopplæringen gjennom bruk av simulatorbaserte kjøretimer. Simulatoren genererer store mengder data om kjøringen til eleven, bl.a. fart, bremsing, blinklys, passerte skilt og gir. Umble utviklet visualiseringen av denne datastrømmen slik at trafikklærere kjapt kunne forstå situasjonen i elevens bil og gi ev. råd.

Aswin sine hovedoppgaver var:

 • Sette opp et Data Stream Management System i C#. Siden rådataen fra simulatoren var ekstremt stor og uoversiktlig, var det essensielt å filtrere bort unødvendig data og kun fange viktige hendelser.
 • Bygge klienten til kjørelæreren. Dette gjorde det mulig for kjørelære monitorere flere elever på engang. En stor utfordring her  var at den eksisterende koden var dårlig optimalisert. Dette resulterte i mye lag og dårlig brukeropplevelse for kjørelærerne. Løsningen ble å redusere antall datapunkter som måtte visualiseres. Videre jobbet Aswin med å designe og implementere det nye brukergrensesnittet.

Nettside for Akerbrygge

jul. 2022 – sep. 2023

Aker Brygge hadde behov for en ny nettside som bedre reflekterer deres oppdaterte merkevare, og er enkel å vedlikeholde. Umble designet og bygget en ny nettside for Akerbrygge.

Aswin hadde ansvar for å bygge nettsiden. Sentrale oppgaver i prosjektet var:

 • Utforme brukergrensesnitt og nettsidestruktur sammen med designer
 • Bygge en fleksibel platform som skulle være lett for kunden å vedlikeholde og oppdatere med nytt innhold

Oslobukta

jan. 2020 – mar. 2020

Barcode, Munch Brygge, Bispevika og Sørenga slår seg sammen og blir til Oslobukta. Umble utviklet en ny nettside og digital identitet for Oslos nye møteplass.

Aswin sine hovedoppgaver er:

 • Gjøre vedlikehold på nettsiden.
 • Utvikle nye funksjonaliteter til nettsiden.

Oslobukta - Åpningsfest

okt. 2021 – nov. 2021

Oslobukta har blitt Oslos nye møteplass. I forbindelse med åpningen deres ønsket de en ny nettside. Umble ble gitt frie tøyler til å utforske kreative løsninger til både merkevare og nettsiden.

Aswin var ansvarlig for:

 • Implementere design
 • Få ball-konseptet til å fungere på web
 • Sette opp CMS (Sanity)

Se nettsiden her

NTNU - Vitenskapsfestivalen

okt. 2021 – des. 2021

NTNU utvikler arbeider med å utvikle en ny vitenskapsfestival, og med det hadde de behov for en nettside som kunne ta i mot søknader fra frivillige.

Viktig var det i prosjektet å ta i bruk teknologi som kunne skalere med behovene til NTNU og implementeres i deres eksisterende arbeidsflyt.

Aswin sine hovedoppgaver var:

 • Anbefale teknologi basert på kundens behov
 • Koble CMS-systemet (Sanity) opp mot deres eksisterende systemer (CRM ClickUP)
 • Implementere design
/